sk
en

Ponuka bytov

1. Vyberte si podlažie Poschodie č. 3
Počet voľných bytov
2. Vyberte si byt
Byt č. 308 - predaný Byt č. 309 - predaný Byt č. 310 - predaný Byt č. 311 - predaný Byt č. 312 - predaný Byt č. 313 - predaný Byt č. 314 - predaný
Kontaktné informácie

Predajné miesto:

VAZEX Reality, s.r.o.,
so sídlom: Palisády 1, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Haanova 14, 851 04 Bratislava

Tel.: +421 903 422 105
Tel.: +421 903 756 056
Tel.: +421 2 62520200
Tel.: +421 2 62520204
E-mail:   office@vazex.sk
E-mail:   kubickova@vazex.sk