sk
en

Projekt

Urbanistické riešenie

Stavba je situovaná na pozemku ktorý je z juhozápadu ohraničený ulicou Na križovatkách , zo severovýchodu je ohraničený novovzniknutou účelovou komunikáciou, vyhotovenou spolu s obytným súborom Slnečný dvor. Zo západnej strany je pozemok ohraničený pozemkami so záhradami a zástavbou rodinných domov, umiestnených zo strany Vietnamskej ulice. Poloha zaručuje bytovému domu tichú lokalitu, dostupnosť MHD a zároveň pešiu dostupnosť k obchodnému centru Avion Shopping Park (cca 5 min. peši).

Architektonické riešenie

Bytový dom je navrhnutý v tvare dlhého obdĺžnika popri ceste , z ktorého vybiehajú smerom do dvora tri kolmé ramená, ktoré vytvárajú dva vnútorné dvory, ako oddychové časti pre obyvateľov obytného domu. Do vnútorných dvorov sú situované byty vždy iba z jedného ramena (oproti je situovaná chodba), čo zvyšuje intimitu bytov. Ramená sú výškovo odstupňované. Smerom od juhozápadnej strany ( od Vietnamskej ulice) má rameno štyri nadzemné podlažia, stredné stúpa na päť nadzemných podlaží a krajné, severovýchodné rameno, má šesť nadzemných podlaží. Spojnice medzi kolmými ramenami objektu majú 2-3 nadzemné podlažia, čím sa dosiahla veľmi dobrá svetlotechnika bytov a vnútorných dvorov. V objekte sú navrhnuté 1,2,3 a 4 izbové byty. Každému bytu prislúcha loggia, alebo balkón, na prízemi vo dvore predzáhradka. Na plochých strechách pozdĺžneho traktu sú k jednotlivým bytom priradené strešné terasy. Všetky spoločné priestory, vstup a chodby sú presvetlené a odvetrané prirodzeným spôsobom. V obytnom dome je navrhnutých 95 bytov a 2 nebytové priestory.

Objekt má 2 až 6 obytných nadzemných podlaží a polozapustený suterén, v ktorom je situované parkovanie , pivničné priestory a technické zabezpečenie budovy.

Stavebnotechnické riešenie

Bytový dom bude postavený ako kombinácia železobetónu a výplňového muriva Porotherm. Na zateplenie bude použitá minerálna vlna hr .100mm. Vonkajšie omietky budú silikátové v troch farebných kombináciach biela, svetlohnedá, tmavosivá. Všetky zábradlia budú v tmavosivej komaxitovej farbe v kombinácii s doskami Fundermax. Okná v bytoch sú navrnuté plastové biele. Tvarovo sú členené podľa potreby na francúzke okná a okná s parapetmi. Okná vstupných priestorov budú hliníkové, farba tmavosivá. Všetky vnútorne omietky budú vápenocementové.

Strechy nad poslednými podlažiami sú navrhnuté ako ploché , ukončené atikami .Časť strechy, ktorá je súčasťou strešnej terasy je navrhnutá ako obrátená pochôdzna strecha. Strecha nad súterénom, medzi ramenami objektu, bude využívaná ako pochôdzna strecha s terasami s extenzívnou zeleňou .

Kontaktné informácie

Predajné miesto:

VAZEX Reality, s.r.o.,
so sídlom: Palisády 1, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Haanova 14, 851 04 Bratislava

Tel.: +421 903 422 105
Tel.: +421 903 756 056
Tel.: +421 2 62520200
Tel.: +421 2 62520204
E-mail:   office@vazex.sk
E-mail:   kubickova@vazex.sk